politi

Følgende informasjon er en samling av flere utdrag sakset fra NMF og Politiets nettsider:

Frivillege må vise attest

Korpsleiarar, dirigentar, instruktørar, styremedlemmer og andre som har ansvar for born og unge i korps, må legge fram politiattest. Norges Musikkorps Forbund innførte dette kravet 1. oktober 2009. NMF har samarbeidd tett med Norges Idrettsforbund og andre organisasjonar i Frivillighet Norge som har innført krav om politiattest.

Ivareta tryggleiken

Målsettinga med ordninga er å ivareta tryggleiken til mindreårige og menneske med utviklingshemming, samtidig som korpsa ikkje blir nedlessa i for mykje papirarbeid. I tillegg er det også viktig at tillitsvalde kjenner at deira personvern er godt ivaretatt.

Nye rutiner

Fra våren 2015 gjelder følgende rutiner for innhenting av politiattest (For hele landet utenom Oslo, Asker og Bærum, Follo og Østfold):

Ordningen for politiattester forenkles, og nå skal hvert individ søke elektronisk og korpsene skal bekrefte behovet.

Det nye er at korpset først skal bekrefte behovet for attesten på eget skjema, gi dette til søkeren, og at søkeren deretter selv skal søke om attest.
Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på nettet, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

Hva skal korpset gjøre?

 1. Korpset bekrefter behovet for politiattest 
 2. Søker sender inn elektronisk søknad med bekreftelse på behov for politiattest, til politiet.
  1. Når søker har mottatt attesten, registrerer korpset fremvist politiattest i sitt system.

  Hva skal søkeren gjøre?

  1. Logge seg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  2. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra korpset).
  3. Laste opp en bekreftelse av formål som en får fra korpset.
  4. Fremvise politiattesten til den i korpset som er ansvarlig, i vårt tilfelle formannen i korpset.

  Sandved skolekorps skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

  Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

   

  Med vennlig hilsen
  Styret i Sandved skolekorps.

   

  Kilder:

  http://musikkorps.no/politiattest/
  https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

  http://12rtnf1rcvbw40olyu2hwnu9.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/02/Ny-ordning-for-politiattest.docx